معرفی

 

اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی در گیلان در حال حاضر با 11 نفر پرسنل با بهره گیری از توانایی کارشناسان مجرب و امکانات آزمایشگاهی توان اجرای پروژه های تحقیقاتی و اکتشافاتی را با کیفیت بالا داراست. این اداره در حال حاضر مسئول مطالعات زمین‌شناسی استان گیلان و ارزیابی اکتشافی منابع معدنی بجز هیدروکربورها می‌باشد.

 اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان گیلان اکنون تحت چارت سازمانی تصویب شده در سال 1393، در 4 مدیریت فعالیت می کند.

 

 
   

ساختار تشکیلاتی  اداره کل 

- مدیریت و معاونت 

- زمین شناسی و مخاطرات زمین شناختی: بلایای طبیعی (زمین لرزه، زمین لغزش، سیل و ...)، مدیریت منابع آب، زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی زیست محیطی، زمین شناسی پزشکی و ....

- اکتشاف معدنی: اکتشاف مواد معدنی فلزی و غیرفلزی.

- ارتباطات و اطلاع رسانی: ژئوتوریسم، کارتوگرافی، GIS و انتشارات و منابع داده های پایه علوم زمین.

- آزمایشگاه ها: آزمایشگاه رسوب شناسی، آزمایشگاه مکانیک خاک، آزمایشگاه نانوبیوزمین و آزمایشگاه فرآوری مواد معدنی.