ما که هستیم:

تشکیل اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی در گیلان (GCGS) تاکنون با بیش از 10 سال فعالیت، توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت و مراجع ذیصلاح (سازمان برنامه و بودجه کشور به استناد شماره 18202 مورخ 15/02/1394) به تصویب رسیده است و وظیفه آن مطالعه زمین شناسی و  استفاده از دانش زمین شناسی مطابق استعداد و پیشرفت علم و تکنولوژی برای ارائه خدمات به صنایع، موسسات و سازمان های دولتی و خدمات کلی برای رشد اقتصاد و مسایل زیست محیطی استان گیلان است.

ساختار تشکیلاتی: اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی استان گیلان اکنون تحت چارتی فعالیت می کند، که در سال 1393 تهیه شد. و این چارت 4 فعالیت اصلی را شامل می شد. در این رابطه مختصری از ساختار GCGS به  شرح ذیل ارائه گردیده است.

 
   

ساختار تشکیلاتی براساس فعالیتهای اداره کل (GCGS):

- مدیریت و معاونت 

- زمین شناسی و مخاطرات زمین شناختی: بلایای طبیعی (زمین لرزه، زمین لغزش، سیل و ...)، مدیریت منابع آب، زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی زیست محیطی، زمین شناسی پزشکی و ....

- اکتشاف معدنی: اکتشاف مواد معدنی فلزی و غیرفلزی.

- ارتباطاعات و اطلاع رسانی: ژئوتوریسم، کارتوگرافی، GIS و انتشارات و منابع داده های پایه علوم زمین.

- آزمایشگاهها: آزمایشگاه رسوب شناسی، آزمایشگاه مکانیک خاک، آزمایشگاه نانوبیوزمین و آزمایشگاه فرآوری مواد معدنی.